dilluns, 21 de setembre del 2020

REUNION DEL NUEVO GRUPO TRABAJO DE HORTA SUD

 11 de septiembre del 2020

REUNION CIHS

ASISTENTES: TONY, CESAR, GERAR, PILAR, VANESA, AGUSTIN, ISABEL Y PURI

PUNTOS A TRATAR:

1.       FUNCIONES BASICAS A REALIZAR EN LA ADMINISTRACION DEL CIHS

2.       ASIGNACION VOLUNTATIA DE LAS FUNCIONES  A LAS PERSONAS ASISTENTES

3.       FECHA DEL MERCADO DE INTERCAMBIOY ASIGNACION DEL LOCAL

 

1.)     

Ø  RECEPCION DEL NUEVO MIEMBRO AL CIHS

·    ESTABLECER PROTOCOLO ACTUACION, SE PROPONE DE SEGUIR CONOCIENDO EN PERSONA AL INTERESADO, TAMBIEN DE SEGUIR UNA LINEA DE SEGUIMIENTO PARA QUE SE DÉ DE ALTA, Y PROCURAR SACAR LOS ESTATUTOS PARA REPASARLOS. POR LO QUE ESTE PUNTO QUEDA PENDIENTE DE MATIZAR PARA DESPUES DEL MERCADO

 

Ø  EMAIL DEL CIHS

·   REVISAR EL CORREO PARA ESTAR AL DIA CON LA INFORMACION QUE NOS LLEGUE

·   ENVIAR LAS POSIBLES COMUNICACIONES DEL CIHS A LA XXIV Y A OTROS USUARIOS

·   SE ENTREGARAN LAS CLAVES A LOS VOLINTARIOS

 

Ø  ADMINISTRACION CE LA CUENTA DEL CIHS

·   LAS FUNCIONES Q EN ESTA REUNION SE HAN PROPUESTO PARA IR FUNCIONANDO HAN SIDO, MANDAR EMAILS A LOS USUARIOS, ALTAS USUARIOS, CONTROL DE CUENTAS PARA Q NO HAYAN FRAUDES, DINAMIZAR CUENTAS EXISTENTES, SANEAR POSIBLES DESAJUSTES, LLEVAR LA CAJA DE LA PROPIA CUENTA DEL CIHS

·   SE HA PROPUESTO QUE PARA DESPUES DEL MERCADO QUEDAR CON SANDRA E IÑAQUI PARA QUE NOS AYUDEN A APRENDER A MANEJAR LA CUENTA

2.)     

Ø  RECEPCION MIEMBROS: CESAR, VANESA

Ø  EMAIL: AGUSTIN, TONY Y VANESA

Ø  ADMINISTRACION: JESUS, TONY Y VANESA

Ø  MERCADO: ENTRE TODOS LOS ASISTENTES

 

3.)     

Ø  SE MANTIENE LA FECHA ESTABLECIDA: 11 – 10 – 2020

Ø  LOS LOCALES PROPUESTOS: AIXADA, LLAVOR, Y EL SELECCIONADO “LA GAMBERRA”, AGUSTIN SE ENCARGA DE ACONDICIONARLO, EL 26 DE SEPTIEMBRE TIENE PREVISTO HACER LIMPIEZA, ADECUAR BAÑOS, SALA CUBIERTA, ZONA ARBOLADA,

Ø  COMIDA, SE HABLO DE AUTOGESTION,  PAELLA, CALDEROS HAY EN LA GAMBERRA, SERVICIO DE CUBERTERIA TAMBIEN HAY, AUNQUE SE SUELE PEDIR QUE SE LO TRAIGAN,  CAFES,Y POSTRES QUE SE OFRECIERON PURI E ISABEL. Y LA BEBIDA TAMBIEN DE AUTO GESTION, LA GAMBERRA SE OFRECIA CON LA CERVEZA. SE PROPUSO TAMBIEN DE HABLAR CON ANA PARA VALORAR OPCIONES.

Ø  CARTEL DEL EVENTO SE OFRECIO VANESA, TAMBIEN SE COMENTO EL PODER HACER CARTELES DE UBICACIÓN DEL PARKING Y DE ENTRADA A LA GAMBERRA POR SI ES DIFICIL DE ENCONTRAR

Ø  SE COMENTO DE PODER PONER MUSICA, SE OFRECIO BATUCADA O MUSICOS, LA BATUCADA SE ENCARGA VANESA DE INFORMARSE.

NOTA: EL MERCADO ESTA POR DEFINIR, MUCHOS PUNTOS, Y SE HA ESTABLECIDO OTRA REUNION PARA EL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2020 A LAS 17 H.

ASSEMBLEA CIHS - GRUP DE TREBALL COORDINADOR DE LA XXIV

 ASSEMBLEA CIHS - GRUP DE TREBALL COORDINADOR DE LA XXIV

 

data: 5/9/20

lloc: CSA La Llavor Torrent

inici: 11,00 h

fi:12,42 h

 

 

ORDRE DEL DIA

  • Presentació dels assistents

   •  Repartiment dels rols del joc asembleari

    • Introducció i posada en antecedents

     • Llistat de tarees a realitzar pel grup d'adimistració del CIHS

      • Possibilitat de fer l'encontre/trobada/mercat del 11 d'octubre

       •  

       01. Assistents

       (CIHS) Pilar, Gerard, Vanessa, Isabel, Puri, Cesar 

       (Grup de treball coordinador de la XXIV) Eloi, Ana, Sandra, Iñaki, Montse, Elena

        

       S'incorporen després a les 11,55 h Agus de La GAmberra (CIHS) i Vicent (El Molí LA Safor)

       Posteriorment, Jesus (CIHS)

        

       02. Repartiment dels rols del joc assembleari

       Ana, moderadora

       Elena, pren nota de l'acta

       Eloi, dirimeix el torn de  paraula

       Pilar , guardiana del temps

       Es decideix finalitzar a ls 13 .00 h

        

       03.Introducció i posada en antecedents

        

       Iñaki pren la paraula i conte que Mario ha sigut l'unic administrador del CIHS , amb ajut puntual en alguns moments, i que ja feia temps que manifestava cansament a les assemblees de la XXIV, fins al punt de cedir les claus de la red.

       PIlar i Gerard, coneixedors de la situació  es van començar a involucrar en aprendre les tarees administratives, si bé es va paralitzar l'activitat degut al confinament pel Covid19.

       En estiu, Iñaki i Sandra van mantenir reunions informals amb gent del CIHS, causant en opinió de Mario una injerència per part d'una red exterior. Visiblement enfadat, Mario envia un mail a la red comunicant que deixe l'administració del CIHS i deixant les claus a la XXIV.

       L'1 d'agost a l'assemblea de la XXIV a Arquiteria (Almassora), s'expose el que ha succeit, i es decideix crear un protocol d'actuació per ajudar a les xarxes en aquesta o similar situació, així com la creació d'un grup de treball integrat per diferents persones de xarxes variades que,  en aquest cas particular del CIHS, es facen càrrec de tarees administratives i de manteniment mínim , i de la convocatòria d'una assemblea amb els seus membres per tal d'intentar fomentar i ajudar en la creació d'un nou grup d'administració propi (format per membres del CIHS).

        

       Ana , aprofite per explicar qué es i com funcione de manera general la XXIV i la RCV. Afegeix que a l'última assemblea de RCV hi havia gent de moneda social i de La Gamberra (membres del CIHS).

       I que la 1º setmana de juliol, al mercat de ICDT, van estar presents tant Mario com gent de la Gamberra.

       Temps després de les reunions informals de la gent de EXPB amb membres del CIHS,  Mario  va considerar poc encertat demanar la col.laboració a persones recien aplegades a la xarxa. 

        

       Es diu que la presència de la gestora de la XXIV es deu a la necessitat d'acompanyament a les persones que pugueren estar interesades en participar a aquest procés de transició i canvi de administració, amb el coneixement de Mario, anterior administrador.

        

       Puri fa un incís preguntant sobre Toni, administrador del ICDT que pareix ser ha deixat la tasca. Ana,ho confirme, així com la existència d'un relleu intern ja en marxa .

        

       04. LListat de tarees a realitzar pel grup d'administració del CIHS   

            

       Sandra aporte que inicialment les tarees administratives a cobrir serien les bàsiques: alta, benvinguda i acompanyament de nous membres i altes.

       Ana, diu que si be el grup de recolzament de la XXIV ajudaria inicialment en les tarees administratives, la idea seria retirar-se del procés mentre es verifique el canvi satisfactori del grup d'administració nou.

       Iñaki, aporte que les bàsiques serien : altes, la realització dels mercats mínims pactats al calendari i ja previstos, gestionar l'espai i el temps dedicats al mercats,  la vigilància de moviments extranys a la xarxa, enviament de mails al usuaris per assistència a mercats, assemblees...   la coordinació amb la XXIV.

       Montse afig que seria convenient actualitzar el Blog del CIHS amb els encontres , actes, etc., cosa que SAndra no trobe imprescindible en un primer moment.

       Puri pregunte al respecte de la metodologia de les altes. Ana explique que els nous membres s'apunten al web del CES a un formulari, que envia un mail als administradors, qui comproben les dades i la seua correcció i l'accepten. Al CIHS hi ha com a requisit previ al alta el coneixement "en persona" de la gent.

       Eloi diu que seria recomanable el coneixement "en persona" , a més d'explicar el funcionament general de la xarxa als nouvinguts.

        

       Cesar (CIHS) confirme que si s'estava fent una acollida personal, i s'OFEREIX  per a treballar en l'acollida presencial a nous membres, i demande si hi hauria gent interesada a explicar les normes i funcionament de la red; comente que ha gestionat la Coop. de Gestió Integral.

        

       Sandra fa un incís, aportant que seria convenient fer acollides de qualitat, en un procés integral , i fique d'exemple el que s'està fent a EXPB (necessitat d'assistir a 1 assemble-1 mercat-1 reunió-1 lectura de principis presencial am solució a questions, abans de donar l'alta al nou membre). S'ofereix a participar en les acollides i dinamització donat la seua experiència a EXPB.

        

        Gerard i Pilar manifesten uns dubtes al respecte de la distinció alta/acollida i com fer el primer contacte , que se resolen per part de Sandra i Ana

        

        Cesar diu que el protocol actual del CIHS es : solicitud-acollida presencial- alta; i  manifeste l'interés per acollir-se a aquestos nous protocols de alta i acollida de qualitat comentats anteriorment.

        Puri pregunta sobre les limitacions que poden tenir per a aconseguir espais per a mercats i encontres, Ana i Montse apunten que serà diferent la sol.licitud oficial en funció dels llocs; Sandra diu que tal volta la gent de la Gamberra s'oferirien a prestar el seu local a Campanar (València) per tal de dinamitzar els mercats .

        Gerard i Pilar comenten que el CSA LA Llavor seria altra opció.

        

        S'incorporen Agus i Vicent; el primer presente el projecte de La Gamberra i ens comente que son 3 persones i el seu colectiu qui son membres del CIHS per ara.

        Els membres presents del CIHS s'ofereixen per a ser relleu per l'administració del seu grup i es repartixen les tarees:

            

       Cesar: acollida personal a les noves incorporacions

       Vanessa:s'ofereix a fer diferents tarees , enviament de mails, coordinació via mail amb la XXIV,  recepció i acollides, dins d'un equip multidisciplinar. Instantàniament cree un grup de Telegram on estan les persones del CIHS presents interessades a formar part de l'Administració

       Agus: oferix La Gamberra com a espai per la realització del mercat/encontre previst per al 11 d'octubre

       Pilar i Gerard: tarees administratives en general, compartides amb el grup, ja que fins el confinament van estar aprenent amb Mario 

        

       Des del grup de la XXIV:

       Sandra:ajuda administrativa quan es facen Mercats i/o Assemlees de la XXIV

       Ana: viu en zona del CIHS, podira quedar personalment amb l'equip administrador

       Eloi: s'ofereix personalment o virtualment a traves del Jitsi per ajuda i recolzament al nou grup creat

        

       Es comente que al mercat/encontre del 11 d'octubre es podria fer una xarrada informativa de la situació de la red als usuaris

        

       Montse aporte que el nous administradors deurien de fer-se càrrec del compte d'administració al CES, del password o de les claus i del mail del CIHS, i compartir-les entre 2 -3 persones.

        

       Sandra ofereix la possibilitat de fer un taller de formació en informàtica per adquirir soltura en les tarees administratives, ja que ella i Iñaki estaran al Port de Sagunt.

        

       Puri pregunte sobre la eliminació d'ussuaris inactius, Cesar comente que com i quan fer-ho és decissió de cada xarxa.

       Van eixint noves tarees que seria recomanable dur a terme per l'Administració.

        

       05. LListat de tarees a realitzar pel grup d'administració del CIHS   

        Per suposat, despres del oferiment d'Agus de la Gamberra com  a espai per al mercat/encontre del 11 d'octubre, aquest continue en marxa

        

             

       I amb molta alegria i satisfacció per part dels presents, a les 12,42 h finalitze l'Assemblea amb la cessió per part d'Iñaki de les claus dels CIHS als membres del nou grup d'Administració (HI HA FOTO DEL MOMENT)