Normes

La nostra comunitat vol estimular la utilització de l'Eco, una moneda alternativa que pensem que és molt més dinàmica i democràtica que les monedes convencionals oficials. Per aquest motiu hem fixat les següents normes:

 • Només s'accepta un compte individual a tot el CES. Si estàs en altre grup del CES no has d'inscriu-re't ací, o bé, has de donar-te de baixa a l'altre grup.
 • El que més recomanem es utilitzar Ecos al 100%, d'esta manera és com millor desenvolupen la nostra moneda alternativa. No obstant, hi ha vegades que és necessari usar Euros:
  • Acceptem Euros per a cobrir despeses d'un determinat servici: peces de recanvi, consum de combustible, productes de neteja, de massatge, etc.
  • NO acceptem que les coses de segona mà es venguen en Euros, en cap percentatge.
  • Acceptem que en productes nous es cobre el preu de cost en Euros i el benefici en Ecos.
  • Als mercats d'intercanvi NO es poden usar Euros.
  • Acceptem que algú cobre en els seus productes o servicis un percentatge d'Euros, que mai supere el 50%. Açò ho necessiten fer algunes empreses per a cobrir despeses, però en general recomanen que la gent NO ho faça.

La manera ideal de funcionar d'aquest sistema és que els saldos dels usuaris basculen entorn a zero, sense que s'en vagen massa cap a la part negativa ni tampoc molt cap a la positiva. Pera això hem fixat els següents límits de saldo:

 • Saldo negatiu de 150 Ecos: si es supera el límit el compte es quedarà bloquejat, és a dir, l'usuari només podrà vendre, no podrà comprar. Quan el saldo torne a estar per baix del límit l'usuari ho tindrà que comunicar a la comissió d'administració per a que li retire el bloqueig.
 • Saldo positiu de 300 Ecos: que una persona tinga molt de saldo positiu significa que ha aportat molt i açò, en principi, és bo. Però si una persona no gasta està dificultant que altra puga vendre, fent que s'estanque i es desanime. Per això es molt recomanable no superar el límit de saldo positiu, encara que si que es pot superar si es te previst fer una despesa de valor elevat.
Les compres de valor elevat es recomana fer-les amb pagaments aplaçats, per tal de no superar el límit negatiu. Ací s'explica com fer-ho:

http://cihortasud.blogspot.com.es/p/pagaments-aplacats.html